HEX-GAS
油面計

油面計

Oil Circulation Sight

特點:

一體成型之透明尼龍(polyamide)材質,方便觀察。常壓下可耐105 ºC (221ºF) 之溫度。

油封材質為N.B.R 合成橡膠。

3/4 GAS 牙,方便安裝。

安裝時建議用10-12 Nm 之扭力鎖緊即可。

型號 d1 A B D d S 重量(g)
HEX-GAS 3/4 3/4 GAS 10 20 31.5 25.5 27 8